Dåliga chefer sänker inte bara verksamhetens utveckling

Publicerat den 22 augusti, 2018

  • De hindrar också medarbetarnas personliga utveckling och framgång. Man får inte de tydliga utmaningarna och det stöd som man behöver för att utvecklas.
  • De skapar ohälsa hos medarbetarna. När man blir osäker på vad chefen vill eller tycker om ens insats ger det utrymme för oro, stress och ohälsa.
  • De gör att man riskerar att tappa erfarna och viktiga medarbetare men också duktiga chefer som söker sig mot alternativa arbetsgivare.
  • De orsakar idag större kostnader än någonsin, allt går så mycket snabbare. Ett felbeslut eller uteblivet beslut ger snabbt negativa konsekvenser som är så mycket svårare att reparera idag.

Alla vill ha en bra chef!

Även en chef vill ha en bra chef, som ger utmaningar och får en att utvecklas på rätt sätt. Alla vill ha ett tydligt ledarskap som man kan lita på, se upp till och som man kan lära sig av.

Bra chefer attraherar nya medarbetare och utvecklar effektivt befintlig organisation och verksamhet.

Ställ högre krav på ert chefsrekryteringsföretag

I digitaliseringens snabba förändringsvärld är chefens roll viktigare än någonsin. Varje dag måste en modern chef göra korrekta online analyser där känsla, erfarenhet och kompetens resulterar i många snabba och smarta beslut.

Chefen måste oftare än förr motivera, kommunicera och coacha underställda men också oftare än förr uppmuntra, ge förtroende och delegera.

Chefsrekryteringar är viktigare än någonsin!

 

Läs även ”Rekrytera en chef är det svåraste som finns, eller?”

Ett specialistföretag för rekrytering av chefer

Svensk Chefsrekrytering är: specialister på att rekrytera chefer och vi utvecklar våra processer och oss själva inom detta område hela tiden. strategiska och analytiska proffs med många års erfarenhet från strategiskt ledarskap med analytiskt arbete…

6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer. Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har…