6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

Publicerat den 23 maj, 2019

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer.

Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har system, strukturerade processer, IT-stöd, frågeställningar, kontaktnätverk, kandidatinformation, CV-bank etc. som är anpassat för chefsrekrytering och Executive Search.

2.     En chefsrekryteringsspecialist bör ha ett genuint intresse för verksamhets och organisationsutveckling i sitt DNA.

Att rekrytera en chef handlar inte om att förmedla kandidater utan att arbeta fram väl matchande kandidater. Då måste konsult ha en djup förståelse för kundens verksamhet, tjänstens innehåll med dess utmaningar och möjligheter. Detta görs bäst av en senior och erfaren konsult som själv haft ett strategiskt ledarskap. Då har man en erfarenhetsbank och en förståelse för vad kunden behöver.

3.     Välj en specialist som förstår detaljerna i rekryteringsuppdraget

Som rekryterare är man chanslös att hitta rätt matchande kandidater om man inte har förstått detaljerna i rekryteringsuppdraget som sedan resulterar i en korrekt ”sökkarta”. När konsulten har egna yrkeserfarenheter som påminner om kandidaternas, förstår man detaljerna så mycket bättre. Om man inte förstår detaljerna i vad uppdraget innehåller söker konsulten efter fel saker, på fel ställen och hos fel kandidater.

4.     Anlita en konsult som har rätt personlighet och skicklighet för att presentera er bransch, ert företag och tjänstens innehåll på ett attraktivt sätt

Det absolut svåraste i en rekrytering är att få in riktigt duktiga och rätt matchande kandidater i rekryteringsprojektet. Alla konsulter har nätverk, alla har tillgång till stora databaser (oftast dåligt strukturerade) men det som verkligen särskiljer en riktigt duktig chefsrekryteringskonsult är dennes förmåga att paketera och på ett professionellt sätt presentera ert företag och tjänstens innehåll.

Beteendevetare och psykologer i all ära men deras skicklighet kommer till sin rätt först i slutet av en rekryteringsprocess, i kvalitetssäkringen. Att identifiera, approacha och attrahera rätt matchande kandidater är oftast inte deras bästa gren men detta är det absolut viktigaste i en chefsrekrytering. Utan väl matchande kandidater i processen så spelar kvalitetssäkringen längre fram i processen mindre roll.

5.     Strukturerade rekryteringsprocesser ger en hög jämn kvalitet

Var noga med att analysera hur rekryteringsföretagets processer ser ut, från ”ax till limpa”. De konsultföretag som använder digitaliserings möjligheter utklassar de som fortfarande sitter fast i gårdagens manuella processer, när det gäller hög och jämn kvalitet i alla processdelar.

6.     Kandidat-relationsdatabas vs. CV-databas

Att känna till en kandidat eller ha tillgång till dennes CV är en sak men att löpande utveckla kandidatens information i en strukturerad relation är något helt annat som ger både kvalitet och träffsäkerhet i sökningarna.

Alla har idag tillgång till öppna databaser som LinkedIn med 500 miljoner CV. De flesta har erfarenheten att det är svårt att hitta väl matchande kandidater i dessa system.

Konsultföretag har ofta någon form av CV-databas men även dessa svenska system är trubbiga instrument när man ska hitta väl matchande kandidater. Det finns dock effektiva kandidatrelationssystem, ett exempel är ”LinkedToManagers”.

6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer. Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har…

Därför är chefens roll viktigare än någonsin

I digitaliseringens snabba förändringsvärld är chefens roll viktigare än någonsin. Varje dag måste en modern chef göra korrekta online analyser där känsla, erfarenhet och kompetens resulterar i många snabba och smarta beslut. Chefen måste oftare…

Detta utklassar vanliga rekryteringsprocesser

Strukturerade, djupa och levande kandidatrelationer resulterar i framgångsrika rekryteringar Tack vare vår branschledande IT-plattform så utvecklar och förtydligar vi, tillsammans med kandidaterna, löpande deras kandidatprofil. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten har levererat och fungerat i olika…