Långsiktiga och ömsesidigt givande relationer

Branschens nöjdaste kunder och kandidater, det är vår ambition och målsättning

Gediget rekryteringshantverk med moderna processer

Vi erbjuder strukturerade chefsrelationer, moderna processer, erfarna seniora konsulter, breda och smart uppbyggda nätverk, en omfattande och välstrukturerad kandidatbank med komplett och kvalitetssäkrad information.

Med en tydlig värdegrund och passion för att göra skillnad, hjälper vi våra klienter och kandidater att nå sin fulla potential.

Ring, så stämmer vi av hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss

Vi tror på långsiktiga och ömsesidigt givande relationer.

Genom att använda digitaliseringens möjligheter sker detta på ett effektivt sätt i vår branschledande IT-plattform ”LinkedToManagers”, GDPR godkänd, från vår partner i USA.

Tillsammans med kandidaterna utvecklar våra konsulter och systemet ”LinkedToManagers” en komplett och korrekt information om vad kandidaterna erbjuder.

Vi använder digitaliseringens möjligheter

Utan en modern och effektiv IT-plattform är det omöjligt att hålla en jämn och hög kvalitet i alla process-delar i en rekrytering.

Det kostar stora pengar varje dag som man inte har en väl fungerande chef på plats, mycket mer än de flesta tror.

Strukturerade processer resulterar i kvalitet

Vi känner igen en bra matchning mellan kandidat och uppdrag

För att genomföra en framgångsrik rekrytering måste man i detalj förstå klientens bransch, verksamheten, rekryteringsuppdragets innehåll, kandidatens erfarenheter och även kunna tolka referensgivarens svar.

Det är därför våra konsulter har en lång och bred erfarenhet från ledarskap, då förstår man lättare detaljerna och nyanserna i svaren och kan ställa de helt avgörande frågorna.