Styrelserekrytering av experter med chefs och styrelseerfarenheter

Styrelserekryteringar är viktigare än någonsin

Vi erbjuder styrelserekryteringar som utförs av rekryteringsexperter med egen erfarenhet av både styrelsearbete och som strategisk chef eller VD. Vi förstår detaljerna i samspelet mellan företag, styrelse och ägare. Vår erfarenhet av styrelserekrytering omfattar bolag av olika storlek från många branscher och med skilda ägandeformer.

Rekrytera rätt ledamöter och ordförande är viktigt för företagets framgång

Att rekrytera rätt styrelseledamot är en mycket viktig process för företagets framtid och framgång därför bör den hanteras av en erfaren expert inom området. Alla tror sig kunna rekrytera men det är enormt stor skillnad på utfallet när en erfaren konsult med ett gediget hantverk levererar kvalitetssäkrade kandidater.

Vi har ett omfattande nätverk av både lokala och nationella styrelseledamöter och styrelseordföranden.

Seniora rekryteringsexperter med chefs och styrelseerfarenheter

Kontakta oss