Det lönar sig alltid

Second Opinion bör alltid göras av en expert vid en strategiskt viktig rekrytering

Second Opinion / Kandidatutvärdering

Vid de tillfällen då verksamheten själva genomför en strategisk rekrytering bör man alltid låta en erfaren rekryteringskonsult göra en Kandidatutvärdering/ Second Opinion. Det ger alltid nya viktiga tillägg i beslutsunderlagen och framförallt en djupare kvalitetssäkring. Vi är proffs på att avslöja skönmålningar och att identifiera otydligheter. Vi hittar också kompletterande information som kan stärka en kandidats kandidatur ytterligare.

Vi kvalitetssäkrar era slutkandidater

I vår Kandidatutvärdering / Second Opinion kvalitetssäkrar vi era slutkandidater. Ni får tillgång till vår expertis, vår erfarenhet, våra processer, våra instrument och allt resulterar i ett utlåtande om kandidatens lämplighet för uppdraget.

Second Opinion ger er ett bättre beslutsunderlag

Anlita oss -det lönar sig!