Executive Search utförs bäst av konsulter med bred erfarenhet av strategsikt ledarskap.

Gediget arbete med Executive Search bl.a. via vår strukturerade relationsdatabas.

En av företagets viktigaste strategiska processer är att rekrytera in rätt matchande chefer. Det handlar om att attrahera andra chefer och medarbetare men också att snabbt navigera snabbt och rätt i en värld som snabbt förändras. Därför är Executive Search och Chefsrekrytering viktigare än någonsin!

Framgångsrika företag och verksamheter är idag mycket noga med sin utvärdering av vilket konsultföretag som har de bästa förutsättningarna för att göra optimala chefsrekryteringar.

Svensk Chefsrekrytering erbjuder:

  • Branschledande, välsorterad och dynamisk kandidatdatabas
  • Bredd på urval genom nationella nätverk
  • Kvalitetssäkringsprocesser som visar vad kandidaten verkligen har bidragit med
  • Konsulter med en strategisk chefserfarenhet och som ställer de avgörande frågorna

Brett och effektivt arbete med Executive Search

Kraftfullt Search-resultat av väl matchande kandidater genom passionerade konsultprofiler som är vana vid att navigera och kommunicera rätt bland ledare.

Vi vet hur man lyckas i Search-arbetet via omfattande nätverk och branschens kraftfullaste kandidat-sökmotor integrerad i vår unika relationsdatabas.

FÅR MAN INTE IN DE BÄST MATCHANDE KANDIDATERNA I REKRYTERINGSPROCESSEN SÅ SPELAR RESTEN AV REKRYTERINGEN INTE NÅGON ROLL.

Mer om VD-rekryteringar

Vi levererar bäst matchande kandidater

Kontakta oss

Våra konsulter har lång och bred erfarenhet av strategiskt chefskap

För att lyckas med en Executive Search rekrytering måste man i detalj förstå klienten, uppdraget, kandidaten och referensgivaren.

Det är därför våra experter har motsvarande bakgrund som kandidaterna. Deras vardag har under många år bestått av analyser och skarpa frågor som resulterat i slutsatser och beslutsunderlag. Detta är precis vad chefsrekrytering handlar om; att ställa de helt avgörande frågorna.

Våra konsulter har dessutom en personlighet, pondus och förmåga som attraherar de bästa kandidaterna, vilket är ett helt avgörande moment i Search-rekryteringar.

6 skäl till att välja Svensk Chefsrekrytering för ditt Executive Search uppdrag

Effektiva processer och ett gediget rekryteringshantverk av konsulter med liknande ledarskapserfarenheter som kandidaterna.

1

Vi förstår och är intresserade av de helt avgörande detaljerna i verksamheten, rekryteringsuppdraget och vad kandidaten verkligen erbjuder.

2

Vi är specialister på att identifiera matchande kandidater, vi både förstår och vet var vi ska leta.

3

Vi är specialister på att identifiera och attrahera matchande kandidater men också att tydligt beskriva verksamheten och tjänsten för den presumtive kandidaten.

4

På ett effektivt och modernt sätt utvecklar vi strukturerade relationer med chefer. Vi har också byggt upp ett strukturerat och dynamiskt kontaktnätverk.

5

Vi har en modern IT-plattform som bland annat erbjuder en unikt strukturerad chefskandidatbank med många kvalitetssäkrade chefskandidater.

6

Våra kvalitetssäkringsprocesser är ”Best in Class”. Utmanande tester och beteendevetenskapliga tester samt tillgång till 20 psykologer.