Vi samverkar för våra klienters
och kandidaters bästa!

Vår samverkan ger extra kraft till både klienter och kandidater

Svensk Chefsrekrytering samverkar med andra rekryteringsföretag, underkonsulter, agenter som ger oss tips på kandidater men även med andra Management konsult företag.

Steg för steg etablerar vi oss över hela landet.

Vinnarna blir både klienterna som får ett bättre och bredare kandidaturval och kandidaterna som får fler karriärmöjligheter.