Vi samverkar för våra klienters
och kandidaters bästa!

Tack vare samverkan med andra så blir vårt erbjudande ännu starkare till både klienter och kandidater.

Svensk Chefsrekrytering samverkar med:

  • Andra välrenommerade chefsrekryteringsföretag
  • Underkonsulter
  • Agenter som ger oss tips på kandidater
  • Managementkonsultföretag

Vinnarna blir både klienterna som får ett bättre och bredare kandidaturval och kandidaterna som får fler karriärmöjligheter.

Våra uppdragsgivare kommer från de största globala företagen till de minsta lokala verksamheterna och från hela Sverige.