Vi samverkar för våra klienters
och kandidaters bästa!

Vår samverkan ger extra kraft till både klienter och kandidater

Svensk Chefsrekrytering samverkar med:

  • Andra rekryteringsföretag
  • Underkonsulter
  • Agenter som ger oss tips på kandidater
  • Management konsult företag

Vinnarna blir både klienterna som får ett bättre och bredare kandidaturval och kandidaterna som får fler karriärmöjligheter.

Våra uppdragsgivare kommer från de största till de minsta verksamheterna och från hela Sverige.