Vi samverkar för våra klienters
och kandidaters bästa!

Vi samverkar för att ge extra kraft till respektive regions chefsrekryteringar

Nu etablerar vi vårt koncept i region efter region där noggrant utvalda entreprenörer/franchisetagare driver och utvecklar Svensk Chefsrekrytering.

Mervärden till klienter, kandidater, näringsliv och regionala chefsrekryteringsföretag

1. Klienterna får ett bättre och bredare kandidaturval

Våra klienter kommer till oss för att få hjälp att tillsätta en av de viktigaste rollerna i deras organisation. Hos oss får de ett bredare urval av duktiga och matchande kandidater, tack vare att vi använder ett search-nätverk som inte bara är lokalt, utan delas av alla våra regionala kontor. Våra rekryteringsexperter arbetar tillsammans i vårt unika rekryteringssystem, Management Recruiting Mastery System. Det är hjärtat i allt vi gör och ger oss ett omfattande, tydligt och systematiserat kandidatunderlag.

2. Kandidaterna får fler karriärmöjligheter

Vi kan erbjuda våra kandidater fler karriärmöjligheter över hela Sverige, tack vare att alla våra konsulter dagligen söker/Searchar efter matchande kandidater till sina rekryteringsuppdrag i det gemensamma och branschledande rekryteringssystemet ”LinkedToManagers”.

3. Det regionala chefsrekryteringsföretaget får större resurser

Vi skapar resurser och nya möjligheter för det regionala chefsrekryteringsföretaget genom att ge tillgång till de bästa systemen, de modernaste processerna och extra support och resursförstärkning vid behov. Framför allt får man tillgång till det gemensamma rekryteringssystemet ”Management Recruiting Mastery System”.

Den centrala supportcentralen hanterar alla gemensamma funktioner som t.ex. hemsida, marknadsföring, utveckling av processer och system, koordinering av resurser. Det regionala rekryteringsföretaget kan då lägga all kraft och fokus på rekryteringsuppdragen, klienterna och kandidaterna, samt att bygga långsiktiga relationer.