Vi rekryterar över hela Sverige

Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss

Välkommen att kontakta oss!

Våra uppdragsgivare,

kommer från hela Sverige och representerar allt ifrån den stora multinationella koncernen till det lilla företaget med bara några få anställda. Vi brinner för chefsrekrytering och våra konsulter som själva varit strategiska chefer vet vilken skillnad som en väl matchande chef gör.

Vi rekryterar t.ex. koncernchef, VD, styrelseordförande, styrelseledmöter, övriga chefer, andra strategsika tjänster och specialister.

Några exempel på klienter som vi rekryterat chefer till

Våra expertområden

Vi arbetar med rekryteringar inom följande områden och branscher

Företagsledning | Ekonomi – Finans – Försäkring | Tillverkande industri – Produktion | Försäljning – Marknad | Kontor – Administration – Human Resources | Supply Chain – Logistik | IT-TeleCom | R&D -teknik | Bygg – Fastighet | Idéburen verksamhet.

Läs mer om våra expertområden

Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.

Fråga oss, det lönar sig