Värderingar och riktlinjer

Svensk Chefsrekrytering är ett företag där sunda värderingar genomsyrar allt vi gör, allt ska tåla en granskning. Tack vare våra IT-stödda processer får konsulten stöd och riktlinjer vilket ger kvalitet även inom detta område.

Våra värderingar är centrala i vårt arbete

Respekt och integritet

Vi påverkar människors liv genom vårt utförda arbete, kandidaterna, deras familjer men också våra uppdragsgivares medarbetare. Därför vilar det ett stort ansvar på oss hur vi arbetar i alla delar av rekryteringsprocessen.

Mångfald och integration

Vi är övertygade om att mångfald, integration och jämställdhet utvecklar Sverige, verksamheter och individer. Vi har ett ansvar som vi tar på allvar.

Detta vill vi påverka:

  • Det är för många äldre duktiga chefer som inte hittar rätt plats.
  • Det är för många utlandsfödda duktiga chefer som inte får rätt utmaning i Sverige.
  • Det är för många styrelser och ledningsgrupper som borde kompletteras med fler kvinnor.

Etiska riktlinjer

Vi är experter på att hantera information, kommunikation och sekretess i alla processer. Vi är pålitliga, uppriktiga och ärliga, på samma sätt vill vi att våra klienter och kandidater jobbar mot oss. Förtroende är centralt i allt rekryteringsarbete och det bygger vi genom att låta ärlighet och etik prägla hela vårt arbete. Vi är tydliga och ärliga både mot klienter, kandidater och varandra. Vi vill i alla lägen kunna se klienter och kandidater i ögonen, innan-under och efter en rekrytering med bibehållen respekt och integritet.

Entreprenörskap

Entreprenörskap är en viktig del i vårt DNA. Det står för engagemang, drivkraft, kreativitet och uthållighet. Vår entreprenörsådra gör oss till innovativa och entusiastiska ”doers” som också skapar precis de lösningar våra klienter vill ha. Vi försöker alltid leverera över kundens förväntan.

Glädje

Vi har en stolthet över det vi åstadkommer och de mål vi uppnår i det ständiga sökandet efter hög kvalitet och effektivitet. Vi arbetar aktivt för att det ska vara givande, roligt och utvecklande att arbeta på Svensk Chefsrekrytering, detta smittar alltid av sig till både klienter och kandidater.

Miljöpolicy

Vi värnar om miljön och använder teknikens möjligheter i så stor utsträckning som det går genom att använda:

  • Modernaste Videointervju tekniken, kandidaten behöver inte åka bil i flera timmar till den första intervjun
  • Modernaste Videokonferenstekniken för internutbildning/möten, vissa avstämningar med klienten och kandidaten
  • Transporter görs med bästa miljöval
  • Vår verksamhet bygger på lokal närvaro, därigenom minskar vi antalet km/rekrytering till och från våra klienter och kandidater.

Våra värderingar är viktiga för oss.