”Vi vill verkligen göra skillnad för företag och kandidater.”

Bo Eliasson är VD och Senior Chefsrekryteringskonsult på Svensk Chefsrekrytering. Vi träffas på huvudkontoret i Jönköping för ett samtal om vad som särskiljer Svensk Chefsrekrytering från andra i branschen. Vi talar också om hur man hanterar de högre förväntningarna och kraven från både kunder och kandidater.

vad är skillnaden i ert erbjudande jämfört med andras?

Det är fyra punkter som jag vill lyfta fram här.

1. Vi skapar och utvecklar långsiktiga, modernt strukturerade relationer med våra klienter och kandidater

Vi vill göra skillnad för både verksamheter och kandidater och hjälpa dem att nå sin fulla potential. För att effektivt kunna göra detta måste vi systematiskt lära känna varandra i långsiktiga och givande relationer. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter sker detta på ett effektivt sätt.

Vi är en modern och effektiv länk mellan våra klienter och kandidater tack vare kombinationen erfarna konsulter och en branschledande IT-plattform ”LinkedToManagers” (GDPR godkänd). Denna plattform är framtagen tillsammans med vår IT-parter i USA som har 500 000 användare av HR-systemlösningar.

”Långsiktiga och modernt strukturerade relationer.”

2. Våra effektiva processer har hög kvalitet i alla delar tack vare vår IT-plattform.

Utan en modern och effektiv IT-plattform är det omöjligt att hålla en jämn och hög kvalitet i alla processdelar i en rekrytering.

Tack vare vår IT-plattform ”LinkedToManagers” får vi en heltäckande bild av vem kandidaten verkligen är, erfarenhetsprofilen i detalj, vad man bidragit med i sina tidigare tjänster och framförallt vad man söker i sin nästa utmaning. Ingen annan i Sverige har något liknande system.

"Effektiva processer med en hög och jämn kvalitet är omöjligt utan en IT-plattform."

Allt fler kunder kräver kortare rekryteringstider, varje dag utan en väl fungerande chef kostar verksamheten stora pengar. När behovet av en ny chef finns, förväntar sig alla en så snabb lösning som möjligt, utan att göra avkall på kvalitet.

Annonsering och ansökningarnas tid tillhör gårdagens metodik. I vår unikt välsorterade kandidatbank har vi mer koll på våra kandidater än någon annan, detta gör att vi kan minimera rekryteringstiden.

3. Våra konsulter matchar kandidaternas erfarenhetsnivå, det gör rekryteringen till en trygg investering.

Nu är det 2018, fortfarande har de flesta rekryteringskonsulter en administrativ bakgrund, vilket förvånar mig. Strategisk HR och strategiska rekryteringar är organisations- och affärsutveckling, viktiga processer för företagets framtid. Om konsulten inte har rätt erfarenhetsbakgrund så är det svårt att förstå detaljerna, då blir det mycket svårt att göra en framgångsrik rekrytering.

Utan att själv haft liknande tjänster som det uppdraget gäller eller som kandidaten haft, så är det stor risk att man missar både att fånga upp och att leverera viktig information. Resultatet blir en dålig rekrytering.

Man måste både vara intresserad och förstå klientens bransch, verksamhet, rekryteringsuppdragets innehåll i detalj, kandidatens detaljerade erfarenheter och kunna tolka referensgivarens svar. Den som har koll på detta kan också ställa de helt avgörande frågorna, då får rekryteringen en hög kvalitet och uppdragsgivare får en säker investering.

Via en partner har vi fler än 20 psykologer till vårt förfogande som är proffs på rekryteringsprocesser.

”Vi ser stora fördelar i att rekryteringskonsulten har liknande bakgrund som kandidaterna.”

4. Samverkan med andra ger bredare och bättre urval av kandidater

Vår samverkanskedja är ett franchisingkoncept som skapar unika mervärden för alla. Klienterna får snabbt och effektivt fler och bättre matchande kandidater. Kandidaterna i sin tur får fler matchande möjligheter i sin karriärutveckling. Det regionala chefsrekryteringsföretaget får stabilitet, trygghet, effektivitet och löpande utveckling inom alla områden.

Samverkanskedjan byggs nu ut med en region (oftast ett län) i taget. Under 2018 räknar vi med att minst 6 regioner är i gång.

Svensk Chefsrekryterings samverkanskedja har resurser som ett stort företag men en själ, flexibilitet och närhet som det regionala entreprenörsdrivna företaget. Alla i organisationen arbetar ständigt med att utveckla och bygga strukturerade och systematiserade relationer med både kandidater och klienter i en gemensam relationsdatabas, LinkedToManagers.

Vilka erfarenheter har du som gör att ni kommer att lyckas?

Min bakgrund har gett mig en unik insikt i hur viktigt det är med strukturerade processer och ett praktiskt väl fungerade IT-stöd. Utan det kan inte ett konsultföretag leverera en jämn och hög kvalitet. Dessutom är jag en envis smålänning som är oerhört målinriktad, det vi erbjuder efterfrågas!

Jag har varit verksam inom rekrytering i mer än 13 år och har hela tiden bevakat och analyserat branschen, både i Sverige och internationellt, för att kunna utveckla och optimera processer och varumärken.

Innan dess har jag 20 års erfarenhet som chef inom medicinsk teknik. Under dessa år arbetade jag både med Kliniska journalsystem, Affärssystem och CRM-system (Customer Relation Management System).

  • Jag VET vilken skillnad IT-system kan göra för patienten, i kombination med duktiga vårdgivare!
  • Jag VET vilken skillnad ett kund/CRM-system kan göra tillsammans med en duktig försäljningsorganisation!
  • Jag VET vilken kvalitet man får i företagsprocesserna när man har ett väl fungerande och modernt IT-stöd till sin hjälp!
”Kombinationen människa, kommunikation och effektiva systemlösningar har följt mig genom hela livet".

Under 4 år har vi byggt upp konceptet Svensk Chefsrekrytering AB. Vi vill utveckla branschen med moderna metoder, erfarna konsulter, breda väl strukturerade nätverk, en omfattande kandidatbank med komplett och korrekt information.

Detta tillsammans med våra sunda värderingar och en passion för att hjälpa individer och verksamheter att nå sin fulla potential, det är Svensk Chefsrekrytering!

Vi har en viktig uppgift att utföra, Chefen är viktigare än någonsin!

Ring Bo Eliasson på 070-305 7166

Kontakta oss