En chefsrekrytering kan kosta miljoner eller ge miljoner

Publicerat den 28 oktober, 2017

Att rekrytera en chef innebär stora risker och bör alltid hanteras av en expert

En felrekryterad chef kostar verksamheten många miljoner. Det kan vara inom flera områden men det vi här vill lyfta fram är att duktiga medarbetare och duktiga chefer tappar ledningens förtroende när de rekryterar in en chef som inte fungerar och levererar som den ska. Många gånger blir resultatet att duktiga och på marknaden attraktiva chefer och medarbetare slutar på kort tid.

Chefsrekrytering är ingen vanlig rekrytering, riskerna är på en helt annan nivå

Riskerna och möjligheterna är på en helt annan nivå på en chefsrekrytering jämför med en vanlig rekrytering.

Allt för många chefsrekryteringar hanteras av:

  • generella rekryteringsföretag och bemanningsföretag som arbetar med alla typer av rekryteringar
  • konsulter som inte har någon egen chefserfarenhet på motsvarande nivå som aktuell tjänst. Då är det svårt att ställa följdfrågor och omöjligt att fånga in nyanserna i svaren.
  • företaget själva och då får aldrig fram den bredd på kandidaturval som behövs.

samarbeta med experter i era chefsrekryteringar, det lönar sig!

Att rekrytera en chef innebär också stora möjligheter

En bra rekryterad chef genererar mervärden i flera dimensioner till hela verksamheten. Med nytt syre och nya idéer tillför man mervärden och verksamheten utvecklas till en ny nivå. Medarbetarna och chefskollegorna motiveras och inspireras till att utveckla företaget till nya nivåer. Talangerna attraheras, det visar flera färska undersökningar.

Alla framgångsrika företag har idag chefsförsörjningsstrategier högt på sin agenda. 

Ett specialistföretag för rekrytering av chefer

Svensk Chefsrekrytering är: specialister på att rekrytera chefer och vi utvecklar våra processer och oss själva inom detta område hela tiden. strategiska och analytiska proffs med många års erfarenhet från strategiskt ledarskap med analytiskt arbete…

6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer. Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har…