Vi tillför erfarenhet och ger trygghet under hela rekryteringen

En VD-rekrytering har aldrig varit viktigare

VD-rekrytering som utförs av Search-experter med erfarenhet av strategiskt ledarskap

Svensk Chefsrekrytering erbjuder:

  • Moderna välstrukturerade processer.
  • Kvalitetssäkringsprocesser som visar vad kandidaten verkligen har bidragit med.
  • Bredd på urval genom nationella nätverk samt en omfattande och välsorterad kandidatdatabas.
  • Konsulter med en strategisk chefserfarenhet och som ställer de avgörande frågorna.

Kraftfullt resultat

Kraftfullt Search-resultat av väl matchande kandidater genom passionerade Executive Search konsulter som är vana vid att navigera och kommunicera rätt bland ledare.

Våra konsulter är både kluriga och ihärdiga i Search-arbetet via omfattande nätverk och branschens kraftfullaste kandidat-sökmotor som är integrerad i vår unika relationsdatabas.

En VD-rekrytering har aldrig varit viktigare

I arbetet med att utveckla företag är utmaningen idag att behålla och attrahera duktiga medarbetare. En VD-rekrytering är viktigare än någonsin i dagens snabba och svårnavigerade värld. Duktiga chefer attraherar andra duktiga chefer men attraherar också duktiga medarbetare.

Vi gör er VD-rekrytering till en trygg och säker investering

med vår erfarenhet i strategiskt ledarskap och kompetens inom chefsrekrytering tillför vi mervärden till både klient och kandidat Under hela rekryteringsprocessen.

Vi ger er tillgång till de bäst matchande VD-kandidaterna

Kontakta oss -det lönar sig!

Att leverera kandidater är inte rekrytering!

Man måste förstå detaljerna i VD-rollen

Utan att förstå detaljerna i verksamheten, rekryterings-uppdraget och VD rollen så är det svårt att leverera väl matchande och kvalitetssäkrade toppkandidater.

Därför har våra konsulter en bred och lång strategisk chefserfarenhet och ofta egen VD-erfarenhet. Deras vardag har under många år bestått av analyser och skarpa frågor som resulterat i slutsatser och beslutsunderlag. Detta är precis vad chefsrekrytering handlar om; att ställa de helt avgörande frågorna.

I rekryteringsprocessens beteendevetenskapliga del ingår väl utvalda tester och vi har även tillgång till 20 psykologer, specialiserade på rekrytering.