Expertområde

Produktutveckling, teknik och kvalitet

Chefsrekrytering inom Produktutveckling, teknik och kvalitet

Produktutveckling och kvalitet är starka kärnvärden i all tillverkande industri. I dagens hårda konkurrens måste man alltid ligga på topp inom dessa båda områden för att nå fortsatt framgång och vara bland de bästa på marknaden.

Att hitta de bästa kandidaterna som passar er verksamhet och er kultur kräver både erfarenhet, känsla och kompetens –det har Svensk Chefsrekrytering.

Strategiskt viktiga rekryteringar

Här är några exempel på rekryteringar inom Affärsområdet Produktutveckling och Kvalitet som vi arbetar med:

R&D Manager, Utvecklingschef, Team Manager, Site R&D Manager, Project Director, QA Manager, Kvalitetschef, Six Sigma Black Belt, m.fl.

Åter till Våra Tjänster