Expertområde

IT och Telecom

Chefsrekryteringar inom IT och Telecom

Inom IT-sektorn är kompetens alltid en färskvara, vare sig det gäller support, utveckling eller design.

Att hitta de bästa kandidaterna som passar er verksamhet och er kultur kräver både erfarenhet, känsla och kompetens –det har Svensk Chefsrekrytering.

Strategiskt viktiga rekryteringar

Här kommer några exempel på strategiskt viktiga rekryteringar inom IT som vi arbetar med:

IT-chef, Projektchef, Produktchef, Driftschef, Testchef, Utvecklingschef, m.fl.

Åter till Våra Tjänster