Expertområde

Industri, Produktion

Chefsrekryteringar till tillverkande industri och produktion

Svensk Chefsrekrytering hjälper dig att hitta de bäst matchande kandidaterna till tillverkande industri och produktion.

Vår värld blir allt mer global med ökad rörligheten på arbetsmarknaden och en hårdare konkurrens om talangerna. Detta innebär att du som arbetsgivare måste ligga i framkant för att kunna attrahera rätt kompetens och behålla rätt kompetens.

Här kommer några exempel på rekryteringar som vi arbetar med inom expertområdet Industri och Produktion:

VD, Operativ chef, Platschef, Plant Manager, Fabrikschef, Produktionsdirektör, Produktionschef, Produktionsledare, Avdelningschef, Gruppchef, Teamledare, m.fl.

Åter till Våra Tjänster