Expertområde

Företagsledning / Executive Search

Företagsledning / Executive Search rekrytering av erfarna experter

Hur får man toppkandidaterna intresserade vid Executive Search, t.ex. inför en VD-rekrytering?

I rekrytering till företagsledning är det viktigt att verkligen hitta de bäst matchande kandidaterna. Fundamenten i all framgångsrik Search-rekrytering handlar om att förstå om och när rätt matchning finns men också att fånga kandidatens intresse när man Searchar. Det är alltid en utmaning att få till ett första möte med upptagna kandidater, så att man får möjlighet att berätta mer om tjänsten och företaget.

Svensk Chefsrekryterings Search-experter har egen bred strategisk chefserfarenhet, pondus och förmåga att förstå avgörande detaljer men också förmågan att skapa relation med rätt kandidater.

Kombinationen av operativt erfarna chefsrekryteringsexperter, smarta processer och branschledande IT-stöd samt rekryteringssystemet LinkedToManagers resulterar i matchningsprecision och hög kvalitet.

Företagsledningens roll viktigare än någonsin

I digitaliseringens snabba förändringsvärld är företagsledningens roll viktigare än någonsin. Varje dag måste en modern chef göra korrekta online analyser där känsla, erfarenhet och kompetens resulterar i många snabba och smarta beslut.

Chefen måste oftare än förr motivera, kommunicera och coacha underställda men också oftare än förr uppmuntra, ge förtroende och delegera.

UTAN VÄL FUNGERANDE CHEFER RISKERAS HELA VERKSAMHETEN.

En genomarbetad chefsförsörjningsstrategi lyfter verksamheten

I alla framgångsrika företag är idag chefsförsörjningsstrategier högt prioriterade ämnen i både styrelser och ledningsgrupper. Varje individ som vill ha en karriärutveckling bygger på olika sätt upp sitt personliga varumärke, detta gäller i högsta grad chefer. Den exponeringen gör att en stabil organisation på några dagar kan utmanas av att flera nyckelspelare mer eller mindre samtidigt söker sig vidare till nya utmaningar. Strömhopp där många slutar på en kort tid har alltid funnits men skillnaden idag är att företagets varumärke och attraktionskraft som arbetsgivare snabbt får en negativ exponering som påverkar verksamhetens möjligheter, i alla fall på kort sikt.

CHEFSREKRYTERING, VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN!

Affärsområdet Företagsledning / Executive Search

Här är exempel på Executive Search rekryteringar som vi arbetar med:

Verkställande direktör-VD, Chief Executive Officer/CEO, Vice VD, Koncernchef, Chief Financial Officer/CFO, Operativ chef, Chief Operation Officer/COO, Chief Information Officer/CIO, Affärsområdeschef, Business Area Manager, Styrelseledamot, Styrelseordförande m.fl.

Åter till Våra Tjänster

Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Kontakta oss