Expertområde

Finans, ekonomi och försäkring

Chefsrekryteringar till finans, ekonomi och försäkring

På dagens komplexa marknad ställs höga krav på transparens, redovisning och rapportering på olika nivåer inom alla företag och organisationer. Rätt kompetens och kunskap inom finans, ekonomi och försäkring är avgörande för att vara konkurrenskraftiga.

Svensk Chefsrekryterings SEARCH-experter har egen bred strategisk chefserfarenhet, pondus och förmåga att förstå avgörande detaljer och framförallt att skapa intresse i kandidat-SEARCHEN för ett första möte.

Kombinationen av konsulternas breda erfarenhet av strategiskt chefskap, smarta processer och branschledande IT-stöd samt rekryteringssystemet LinkedToManagers resulterar i matchningsprecision och hög kvalitet.

Vi rekryterar till bl.a. följande funktioner:

CFO, Ekonomidirektör, Finansdirektör, Ekonomichef, Redovisningschef, Business Controller, Finance Controller, Gruppchef m.fl.

Åter till Våra Tjänster