"Chefsrekrytering ska utföras av konsulter med egen erfarenhet av strategiskt ledarskap"

Intervju med Patrik Carlsson

Patrik är Senior Chefsrekryteringskonsult

med en mångåriga erfarenhet både som företagsledare och från styrelsearbete ger honom rätt förståelse i mötet med kandidater och uppdragsgivare. Det gör också att han kan ställa de avgörande frågorna som gör att de kandidater som bäst matchar rekryteringsuppdraget levereras. Detta fundamentet för en framgångsrik chefsrekrytering och Svensk Chefsrekryterings signum.

Vår intervju handlar både om hans tidigare erfarenheter och rollen som Chefsrekryteringskonsult.

Vad har du för egna chefserfarenheter från strategiska rekryteringar?

Alla företag vet att chefsrekrytering är en mycket viktig strategisk investering, men trots det prioriteras inte arbetet och processerna i en rekrytering på samma sätt som i andra investeringar i verksamheten.

Den strategiska chefsförsörjningsplanen saknas ofta och man har ingen utvärderad och långsiktig partner som professionellt och långsiktigt samverkar med att ta fram de bäst matchande kandidaterna till aktuellt chefsuppdrag.

Oavsett om rekryteringen beror på att verksamheten och organisationen utvecklas, någon nyckelspelare säger upp sig eller att någon inte håller måttet och behöver ersättas så är det angeläget att rekryteringen sker skyndsamt och med kvalitet. I konkurrens med den dagliga verksamheten för tillsättande chef eller styrelse är det lätt att rekryteringen leder till stress vilket kan få till följd att man snarare hittar en snabb enkel lösning istället för den bästa.

Därför bör man proaktivt skapa en strategisk chefsförsörjningsplan och noggrant välja sin partner för strategiska rekryteringar

Hur svårt är det att arbeta fram ett antal väl matchande kandidater?

En förutsättning för att kunna leverera de bästa kandidaterna är att jag satt mig in i och förstår branschen, verksamheten och tjänstens innehåll. Jag som rekryterare behöver coacha och utmana uppdragsgivaren för att få fram en bra kravprofil som stämmer med det som uppdragsgivaren söker. För att kunna göra detta krävs att jag som konsult har både intresse och erfarenhet av verksamheten. Detta gäller i särskilt hög grad vid rekrytering av chefer och andra strategiskt viktiga funktioner.

Helt avgörande för en framgångsrik rekrytering är sedan att konsulten verkligen förstår när man granskar CV, söker kandidater i databaser eller söker upp kandidater, verkligen förstår när matchning infinner sig.

Jag tror att detta görs bäst av en konsult som själv har liknande erfarenhet som kandidaten har betydligt större förutsättningar att lyckas än en konsult som har en beteendevetenskaplig bakgrund och arbetat administrativt med rekryteringar.

Dessutom är en långvarig förtroendefull relation med kandidaterna ett viktigt medel att attrahera rätt kandidater så att de litar på att de blir rekryterade till utmaningar som passar deras profil och livssituation. Denna relation är också betydligt mer givande om konsulten har liknande bakgrund som kandidaten.

Dina egna erfarenheter av rekryteringsföretag och konsulter?

Jag har både anlitat chefsrekryterare och blivit ”headhuntad” ett antal gånger i min karriär och har sett hur olika rekryteringsföretag arbetar. Min upplevelse är att det snarare är rekryteringskonsulterna själva som formar strukturer och arbetssätt, snarare ån rekryteringsfirmorna och branschen. Därför ligger resultaten för såväl uppdragsgivare som kandidater helt i händerna på rekryteringskonsulten. Jag ser att det finns ett stort behov av att utveckla branschen mao. strukturerade processer och kvalitetssäkrade stödfunktioner.

Svensk Chefsrekrytering och vårt unika rekryteringssystem ”LinkedToManagers” har strukturerade processer som skapar en hög och jämn kvalitet på allt arbete som utförs.

Vår IT-plattform ger oss konsulter ett process- och beslutsstöd som direkt ger mig många års ”erfarenhet” och en hög kvalitet i alla delar av rekryteringsprocessen. Fördelen med detta är att alla konsulter alltid håller en hög kvalitet i de olika delarna i en rekryteringsprocess.

Hur ser din erfarenhetsprofil ut i korta drag?

53 år, 19 års erfarenhet från exekutiva chefsroller inom tillverkande industri, varav åtta som verkställande direktör och koncernchef. Lång erfarenhet av personalansvar och av att vara chef över chef. Har varit och är extern ledamot i ett flertal bolagsstyrelser samt styrelser för ekonomiska- och ideella föreningar.

Civilingenjör inom Maskinteknik samt ett antal ledarskapsutbildningar, förhandlingsutbildningar och internationell företagsledning.

Sagt om mig:

  • Prestigelös och resultatfokuserad. Uppmuntrar andra att växa i sina roller.
  • Förtroendeingivande och lätt att anförtro sig åt, men med tydliga förväntningar och krav på sig själv och andra.
  • Analytisk och sätter sig snabbt in i nya saker och situationer.
  • Väldigt lösningsorienterad och fokuserar på väsentligheterna

Mitt bästa rekryteringstips: välj en strategisk partner för din chefsförsörjning

Gör detta val genom en noggrann analys av hur din blivande strategiska partners processer ser ut och att konsulterna verkligen har en egna breda praktiska erfarenheter av strategiskt ledarskap.

Svensk Chefsrekrytering erbjuder något nytt och unikt

Vi skapar de allra bästa förutsättningarna för en optimal, snabb och kvalitetssäkrad matchning mellan klientuppdrag och chefskandidater.

Kontakta Patrik