"Prioritera den strategiska planen för chefsförsörjning"

Intervju med Mats Lundmark

Mats är Senior Chefsrekryteringskonsult och ansvarig för Svensk Chefsrekryterings verksamhet i sydöstra Sverige.

Mats branschbredd och mångåriga erfarenhet både som företagsledare och från styrelsearbete ger honom rätt förståelse i mötet med kandidater och kunder. Det är fundamentet för en modern Chefsrekryteringskonsult.

Vår intervju handlar både om hans tidigare erfarenheter och rollen som Chefsrekryteringskonsult.

Vad har du för egna chefserfarenheter från viktiga strategiska rekryteringar?

Chefsrekrytering är en strategisk och framtidsinriktad investering för företaget som innehåller både stora risker men också stora möjligheter. Alla företag vill ju göra en säker investering med sin rekrytering men oftast finns det ingen strategisk plan på hur man ska agera när en chef ska rekryteras.

Alla chefsrekryteringar har ett stort stressmoment i sig:

  • man behöver ersätta någon som inte höll måttet
  • någon säger upp sig och man behöver snabbt en ersättare
  • verksamheten utökas och man behöver få in fler nyckelspelare

Med stress finns det en stor risk att man väljer den snabba lösningen och den är sällan den bästa!

För att genomföra en optimal rekrytering krävs att man kan avsätta ganska mycket tid och är det något man inte har som strategisk chef så är det tid.

Därför bör man proaktivt skapa en strategisk chefsförsörjningsplan och noggrant välja sin partner för strategiska rekryteringar.

Hur svårt är det att ta fram ett antal väl matchande kandidater?

Först måste man förstå branschen, verksamheten och innehållet i tjänsten, gör man inte det så är man chanslös i att leverera de bästa kandidaterna.

Alla kan rekrytera enligt ”kartan” som är kravprofilen, men stämmer kandidatens verklighet och vad man utfört med det som uppdragsgivaren söker? Min bestämda uppfattning är att man som konsult måste ha erfarenheter som liknar kandidaternas för att kunna stämma av detaljerna i ”kartan” och vad man verkligen har bidragit med i sitt yrkesliv.

Dina egna erfarenheter av rekryteringsföretag och konsulter?

Jag har själv blivit ”Headhuntad” ett antal gånger i min karriär och sett hur olika rekryteringsföretag arbetar. Rekryteringsbranschen är en ganska omogen bransch som inte utvecklats speciellt mycket genom åren. Kvaliteten på konsulternas arbete och processer varierar väldigt mycket från konsult till konsult, även inom samma rekryteringsföretag.

De strukturerade processerna finns inte på plats utan det har bara handlat om ”hantverkaren” alltså konsultens skicklighet och förmåga.

Svensk Chefsrekrytering och vårt unika rekryteringssystem ”LinkedToManagers” har strukturerade processer som skapar en hög och jämn kvalitet på allt arbete som utförs.

Vår IT-plattform ger oss konsulter ett process- och beslutsstöd som direkt ger mig många års ”erfarenhet” och en hög kvalitet i alla delar av rekryteringsprocessen. Fördelen med detta är att alla konsulter alltid håller en hög kvalitet i de olika delarna i en rekryteringsprocess.

Hur ser din erfarenhetsprofil ut i korta drag?

54 år, 18 års erfarenhet som verkställande direktör inom framförallt tillverkande industri och IT, men även från andra branscher. Dessförinnan 8 års erfarenhet som försäljningschef och marknadschef. Lång erfarenhet av personalansvar och av att vara chef över chef. Stor internationell erfarenhet under 14 år. Har varit och är extern ledamot i ett flertal styrelser och i olika branscher.

Utbildningar: ekonomi och marknadsföring på högskolenivå, lean production, ett antal ledarskapsutbildningar, VD-utbildning, förhandlingsutbildningar, samt utbildningar i styrelsearbete och rollen som styrelseordförande.

Sagt om mig:

  • ”Är det någon som vet hur man hanterar och jämkar olika viljor i en organisation, så är det Mats”.
  • ”Strukturerad, analytisk, envis och beslutsam, men har också nära till skratt”.
  • ”Prestigelös, lätt att anförtro sig till och lösningsorienterad utöver det vanliga ”.

Vårt bästa rekryteringstips: gör en strategisk plan som gör dig proaktivt förberedd för organisationsförändring!

 

I arbetet med att utveckla företag är utmaningen idag att behålla och attrahera duktiga medarbetare. Chefsrekrytering är viktigare än någonsin i dagens snabba och svårnavigerade värld. Duktiga chefer attraherar andra duktiga chefer men attraherar också duktiga medarbetare.

Med en väl genomarbetad strategisk och proaktiv chefsförsörjningsplan skapas konkurrensfördelar och därmed framgång. Det är därför som Svensk Chefsrekrytering finns!

Hela vårt koncept är uppbyggt för att hjälpa våra klienter och kandidater att vara proaktivt förberedda för förändring.

Vi skapar de allra bästa förutsättningarna för en optimal, snabb och kvalitetssäkrad matchning mellan klientuppdrag och chefskandidater.

Kontakta Mats