Chefsrekrytering på ett nytt sätt!

Publicerat den 14 juni, 2018

Proaktivt, långsiktigt och strukturerat relationsbyggande med kandidater ger helt andra förutsättningar för framgångsrika rekryteringar.

Det är oerhört svårt att lära känna en kandidat på djupet genom en vanlig rekryteringsprocess. I den avsätter man några timmar för respektive kandidat genom att läsa CV, intervjua, testa och ta referenser. Det är därför så många rekryteringar blir mindre lyckade.

Hela Svensk Chefsrekryterings koncept bygger på att proaktivt och löpande utveckla strukturerade, tydliga och långsiktiga kandidatrelationer.

Tack vare vår branschledande IT-plattform och erfarna seniora konsulter utvecklar vi löpande tydligheten i kandidatens profil, tillsammans med kandidaten. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten levererar och fungerar i olika verksamheter och uppdrag.

Detta skapar de allra bästa förutsättningarna för en optimal, snabb och kvalitetssäkrad matchning mellan klientuppdrag och kandidater.

Ett specialistföretag för rekrytering av chefer

Svensk Chefsrekrytering är: specialister på att rekrytera chefer och vi utvecklar våra processer och oss själva inom detta område hela tiden. strategiska och analytiska proffs med många års erfarenhet från strategiskt ledarskap med analytiskt arbete…

Paradigmskiftet inom rekrytering av chefer

Skifte 1: Executive Search som begrepp håller på att försvinna Förr sa man Executive Search när man skulle rekrytera chefer men det begreppet har idag mist sitt värde och håller på att försvinna. ”Search” är…

6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer. Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har…