Chefsrekrytering på ett nytt sätt!

Publicerat den 14 juni, 2018

Proaktivt, långsiktigt och strukturerat relationsbyggande med kandidater ger helt andra förutsättningar för framgångsrika rekryteringar.

Det är oerhört svårt att lära känna en kandidat på djupet genom en vanlig rekryteringsprocess. I den avsätter man några timmar för respektive kandidat genom att läsa CV, intervjua, testa och ta referenser. Det är därför så många rekryteringar blir mindre lyckade.

Hela Svensk Chefsrekryterings koncept bygger på att proaktivt och löpande utveckla strukturerade, tydliga och långsiktiga kandidatrelationer.

Tack vare vår branschledande IT-plattform och erfarna seniora konsulter utvecklar vi löpande tydligheten i kandidatens profil, tillsammans med kandidaten. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten levererar och fungerar i olika verksamheter och uppdrag.

Detta skapar de allra bästa förutsättningarna för en optimal, snabb och kvalitetssäkrad matchning mellan klientuppdrag och kandidater.

6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer. Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har…

Därför är chefens roll viktigare än någonsin

I digitaliseringens snabba förändringsvärld är chefens roll viktigare än någonsin. Varje dag måste en modern chef göra korrekta online analyser där känsla, erfarenhet och kompetens resulterar i många snabba och smarta beslut. Chefen måste oftare…

Detta utklassar vanliga rekryteringsprocesser

Strukturerade, djupa och levande kandidatrelationer resulterar i framgångsrika rekryteringar Tack vare vår branschledande IT-plattform så utvecklar och förtydligar vi, tillsammans med kandidaterna, löpande deras kandidatprofil. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten har levererat och fungerat i olika…