Svensk Chefsrekrytering i Växjö, med ansvar för sydöstra Sverige

Publicerat den 21 augusti, 2018

Mats Lundmark är Senior Chefsrekryteringskonsult med en verksamhetsnära profil som liknar många av de kandidater och uppdragsgivare han träffar varje dag.

Hans branschbredd och mångåriga erfarenhet både som företagsledare och från styrelsearbete ger honom rätt förståelse i mötet med kandidater och kunder. Det gör också att han kan ställa de avgörande frågorna som gör att de kandidater som bäst matchar rekryteringsuppdraget levereras.

Detta är den optimala profilen för en modern Chefsrekryteringskonsult och helt avgörande för att attrahera, förstå och hjälpa kandidaterna till väl matchande uppdrag.

Chefsrekrytering är en strategisk och framtidsinriktad investering för företaget som innehåller både stora risker men också stora möjligheter. Alla företag vill ju göra en säker investering med sin rekrytering men oftast finns det ingen strategisk plan på hur man ska agera när en chef ska rekryteras.

Chefsrekrytering på nytt och proaktivt sätt

I arbetet med att utveckla företag är utmaningen idag att behålla och attrahera duktiga medarbetare. Chefsrekrytering är viktigare än någonsin i dagens snabba och svårnavigerade värld. Duktiga chefer attraherar andra duktiga chefer men attraherar också duktiga medarbetare. Med en väl genomarbetad strategisk chefsförsörjningsplan skapas konkurrensfördelar och därmed framgång.

Svensk Chefsrekrytering arbetar med rekrytering av chefer på ett nytt och proaktivt sätt. Vi skapar de allra bästa förutsättningarna för en optimal, snabb och kvalitetssäkrad matchning mellan klientuppdrag och chefskandidater.

Kontakta Mats Lundmark på +46 70 22 97 955

Detta utklassar vanliga rekryteringsprocesser

Strukturerade, djupa och levande kandidatrelationer resulterar i framgångsrika rekryteringar Tack vare vår branschledande IT-plattform så utvecklar och förtydligar vi, tillsammans med kandidaterna, löpande deras kandidatprofil. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten har levererat och fungerat i olika…