Skapa konkurrensfördelar genom att rekrytera in rätt chefer

Publicerat den 1 oktober, 2017

Bra chefer vill alltid ha bra chefer i sin omgivning!

Idag är det är en hårdare kamp än någonsin om toppkandidaterna, hur får man tillgång till dom? Hur behåller jag dom? Hur behåller man sina duktiga chefer? En helt avgörande faktor på hur man trivs i sin chefsroll är hur bra andra chefer är i organisationen. Framgångsrika chefer vill alltid arbeta med duktiga chefer i sin omgivning, de utmanar och utvecklar dem.

Nöj er aldrig med ett regionalt urval av kandidater eller att själv rekrytera

Idag duger det inte med att endast identifiera närområdets bästa chef utan verksamheten behöver den bästa chefen för den fas som verksamheten just nu befinner sig i. Använder man sig av egna kontaktnätverk eller det lokala rekryteringsföretagets nätverk får man kandidater men sällan de bästa.

Bygg rätt organisation nu och in i framtiden

Tack vare digitaliseringen är de flesta företag allt mer positivt inställda till att arbeta mobilt och på distans. De flesta chefsprofiler i Sverige har tillgång till fibernät med bra bredband; man kan vara uppkopplad med Skype Professionell hela dagen, kalla till snabba avstämningsmöten med medarbetare, dela dokument, programvaror etc. Arbetsmässigt är man kanske i storstaden för personliga möten och förhandlingar 1-2 dagar/vecka. Detta har inte varit möjligt tidigare och skapar nu en mycket mer rörlig arbetsmarknad där medarbetaren kan bo och arbeta i en mindre stad men verksamheten ligger t.ex. i Stockholm. Vart kandidaten bor är idag mindre viktig för både företag och kandidat.

anställ alltid den bästa kandidaten!

Läs mer om smarta, strukturerade och effektiva rekryteringstjänster…

Detta utklassar vanliga rekryteringsprocesser

Strukturerade, djupa och levande kandidatrelationer resulterar i framgångsrika rekryteringar Tack vare vår branschledande IT-plattform så utvecklar och förtydligar vi, tillsammans med kandidaterna, löpande deras kandidatprofil. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten har levererat och fungerat i olika…