Paradigmskiftet inom rekrytering av chefer

Publicerat den 15 oktober, 2019

Skifte 1: Executive Search som begrepp håller på att försvinna

Förr sa man Executive Search när man skulle rekrytera chefer men det begreppet har idag mist sitt värde och håller på att försvinna. ”Search” är inget exklusivt som bara görs när man ska rekrytera chefer, idag söker man alltid efter kandidater via databaser och kontaktnätverk.

Executive Search förknippas också ofta med gammal metodik.

Chefsrekrytering ersätter ”Executive Search”

Skifte 2: Rekryteringsföretag med ett brett erbjudande utmanas allt mer

Förr arbetade man med rekryteringsföretag som tog in alla typer av uppdrag, från receptionist till koncernchefs-rekrytering.

Problemet med en generell rekryteringskonsult är att man oftast inte förstår de avgörande detaljerna i verksamheten, tjänstens innehåll och vad kandidaten erbjuder. Man söker på fel ställen, efter fel saker och har svårt att inse när matchningen infinner sig mellan rekryteringsuppdraget och det som kandidaten erbjuder.

Därför väljer allt fler specialistföretag inför sina strategiska rekryteringar, då får man en betydligt bättre matchningskvalitet. Läs mer varför man bör välja ett specialistföretag

rekrytering via företag som är specialiserade inom ett område ger bäst machningskvalitet

Exempel på en ekonomrekrytering

En ekonomrekrytering görs bäst av ett rekryteringsföretag som är nischat mot ekonomer. En rekrytering inom försäljning/marknad görs bäst av ett rekryteringsföretag som är nischat mot denna yrkesgrupp etc.

De specialiserade rekryteringsföretagen för ekonomer har:

  • Konsulter med en egen erfarenhet inom ekonomi som kan de ställa de detaljerade och avgörande frågorna om verksamheten och tjänsten. Detta ger dem den korrekta bilden på verksamheten, tjänstens innehåll och vad som krävs av kandidaten. Utan denna förståelse är det omöjligt att hitta väl matchande kandidater.
  • Tack vare sin bakgrund kan konsulterna ställa de avgörande frågorna och även tolka både kandidatens och referensgivarens svar på rätt sätt. Utifrån svaren kan de sedan ställa kompletterande frågor som sedan resulterar i den korrekta bilden av vad kandidaten erbjuder.
  • Ett fokus på att bygga upp en kandidatdatabas med ekonomer som innehåller korrekt och komplett kandidatinformation.
  • Ett fokus på att bygga relationer med ekonomer.
  • Ett kontinuerligt arbete med att utveckla rekryteringsprocessen med de bästa och smartaste frågorna.

Det är precis samma med en chefsrekrytering, de specialiserade chefsrekryteringsföretagen har:

  • Konsulter med en egen strategisk chefserfarenhet ställer de detaljerade och avgörande frågorna om verksamheten och tjänsten. Detta ger dem den korrekta bilden på verksamheten, tjänstens innehåll och vad som krävs av kandidaten. Utan denna förståelse är det omöjligt att hitta väl matchande chefskandidater.
  • Matchningskvalitet, tack vare sin bakgrund kan konsulterna ställa de avgörande frågorna och även tolka både kandidatens och referensgivarens svar på rätt sätt. Utifrån svaren kan de sedan ställa kompletterande frågor som sedan resulterar i den korrekta bilden av vad kandidaten erbjuder.
  • Ett fokus på att bygga upp en kandidatdatabas med chefer som innehåller korrekt och komplett kandidatinformation.
  • Ett fokus på att bygga relationer med chefer.
  • Ett kontinuerligt arbete med att utveckla rekryteringsprocessen med bland annat de bästa och smartaste frågorna.

 

Ett specialistföretag för rekrytering av chefer

Svensk Chefsrekrytering är: specialister på att rekrytera chefer och vi utvecklar våra processer och oss själva inom detta område hela tiden. strategiska och analytiska proffs med många års erfarenhet från strategiskt ledarskap med analytiskt arbete…

Paradigmskiftet inom rekrytering av chefer

Skifte 1: Executive Search som begrepp håller på att försvinna Förr sa man Executive Search när man skulle rekrytera chefer men det begreppet har idag mist sitt värde och håller på att försvinna. ”Search” är…

6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer. Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har…