Långa rekryteringsprocesser sänker verksamheten

Publicerat den 31 augusti, 2017

Halvera era rekryteringstider.

En mycket het parameter inom Human Resources i USA är ”Time to fill”  -den tid det tar från att rekryteringen initierats till dess att en kandidat har signerat ett anställningsavtal. Flera forskningsrapporter visar att det kostar stora belopp varje dag som man väntar på en ny chef.

Under 2017 har vi sett flera exempel där stora företagsledare ger uttalande om att ”vi har ingen brådska i rekryteringen av en ny VD, det viktigaste är att vi hittar rätt ledare”. Att hitta rätt matchning är en självklarhet men för varje vecka som går utan en bra chef på plats sjunker värdet på företaget dramatiskt.

Det handlar om:

  • besluts vakuum, man avvaktar tills den nya chefen kommer och får ta sina beslut
  • medarbetarnas fokus och motivation i mellantiden ger sämre produktivitet
  • minskat förtroende för ledarskapet som tar för lång tid på sig att anställa en ny chef
  • marknadsmässigt tappar man vilket kan leda till förlorade affärsmöjligheter
  • varumärket försvagas vilket påverkar attraktionskraften mot talanger men även presumtiva kunder

 

Tack vare digitaliseringen finns det idag stora möjligheter att halvera rekryteringstiderna inom chefsrekrytering.

 

Med de senaste systemlösningarna, effektiva IT-stödda och smarta processer erbjuder Svensk Chefsrekrytering en effektivitet som tidigare inte var möjlig.

Välj proaktivt en långsiktig chefsrekryteringspartner

Alla verksamheter vinner på att proaktivt noggrant utvärdera och välja vem som ska bli den strategiska chefsförsörjningspartnern. Bara genom detta minskas rekryteringstiden med upp till en vecka. Den utvalda partnern vet direkt vad som gäller, hur organisationen, kulturen och verksamheten ser ut.

Effektiv och modern rekrytering…

Detta utklassar vanliga rekryteringsprocesser

Strukturerade, djupa och levande kandidatrelationer resulterar i framgångsrika rekryteringar Tack vare vår branschledande IT-plattform så utvecklar och förtydligar vi, tillsammans med kandidaterna, löpande deras kandidatprofil. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten har levererat och fungerat i olika…