Rekrytera alltid in den bäst matchande kandidaten

Publicerat den 2 oktober, 2017

Rekrytera in rätt matchande chefer så vinner du kampen om talangerna.

De företag som har ett stort fokus på att rekrytera in rätt matchande chefer ser hur hela verksamheten utvecklas, talangerna attraheras, medarbetarna motiveras och inspireras till att utveckla företaget till nya nivåer.

Stora konsekvenser vid felrekrytering av en chef

När ledningen rekryterar in fel chefer så blir det snabbt oro i leden och en negativ anda sprids snabbt vilket gör att besvikna nyckelmedarbetare börjar se sig om efter alternativ. Idag söker man ett nytt arbete med bara en knapptryckning på mobilen, det går snabbt att förlora duktiga medarbetare. Det är oerhört viktigt med strukturerade processer och hög kvalitet i alla projektdelar när en ny chef ska rekryteras.

Trots att alla vet hur förödande en felrekryterad chef är för verksamheten, så har de flesta verksamheter en dåligt genomarbetad strategi för hur man hanterar sina chefsrekryteringar.

Många gånger genomför verksamheten rekryteringen själva och nöjer sig med det urval av kandidater som kommer in via annonser och sina egna begränsade nätverk och kontakter. Man har oftast inte heller nödvändig tid eller resurser för att kvalitetssäkra kandidaterna i alla detaljer. Detta är oftast en dålig process och där man inte får in talangerna i processen. Hur många i er organisation arbetar fokuserat och dagligen med att bygga och utveckla strukturerade relationer med chefskandidater?

Välj proaktivt din strategiska partner för chefsrekryteringar

Eftersom det oftast är ett akut och stressat läge vid chefsrekrytering så görs oftast en ytlig snabbanalys inför valet av rekryteringsföretag. Det är tyvärr få verksamheter som har en strategisk chefsförsörjningsplan där man proaktivt i lugn och ro utvärderat vilket konsultföretag som man ska samarbeta med. Vilket konsultföretag har de bästa experterna, erbjuder den högsta kvaliteten, de mest strukturerade processerna och systemen för att identifiera och attrahera toppkandidaterna. Genom ett långsiktigt samarbete med det utvalda chefsrekryteringsföretaget får man bäst urval av duktiga kandidater till sina chefsrekryteringar.

Rekrytera alltid den absolut bäst matchande chefen, det lönar sig alltid!

Få till gång till de bäst matchande kandidaterna.

Ett specialistföretag för rekrytering av chefer

Svensk Chefsrekrytering är: specialister på att rekrytera chefer och vi utvecklar våra processer och oss själva inom detta område hela tiden. strategiska och analytiska proffs med många års erfarenhet från strategiskt ledarskap med analytiskt arbete…

6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer. Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har…