Chefsmäklaren

Publicerat den 15 januari, 2018

Framgångsrik rekrytering är att matcha rätt kandidat till rätt företag

Vår passion för individer och verksamheters utveckling tillsammans med en branschledande IT-plattform, ”LinkedToManagers” hjälper oss att skapa välstrukturerade chefsrelationer.

Tillsammans med kandidaterna utvecklar och förtydligar vi deras kandidatprofil och vad de erbjuder sin nästa uppdragsgivare. Detta resulterar i att vi på ett effektivt sätt hittar matchning mellan kandidater och klienter.

våra välstrukturerade chefsrelationer ger både kandidat och företag framgång!

”LinkedToManagers”

LinkedToManagers är vår gemensamma IT-plattform som hjälper våra erfarna konsulter att löpande och effektivt bygga ömsesidigt givande relationer.

Ett CV och några intervjuer räcker inte för oss.

Chefen är viktigare än någonsin

Det är därför Svensk Chefsrekrytering finns! Allt som vi erbjuder är intrimmat och optimerat för chefsrekrytering och övriga strategiska rekryteringar.

www.chefsmaklaren.se

6 tips för en framgångsrik chefsrekrytering

1.     En framgångsrik chefsrekrytering börjar alltid med att välja ett konsultföretag som är specialiserat på att rekrytera chefer. Ett modernt och seriöst chefsrekryteringsföretag har seniora, erfarna konsulter som är skickliga i sitt hantverk. De har…

Därför är chefens roll viktigare än någonsin

I digitaliseringens snabba förändringsvärld är chefens roll viktigare än någonsin. Varje dag måste en modern chef göra korrekta online analyser där känsla, erfarenhet och kompetens resulterar i många snabba och smarta beslut. Chefen måste oftare…

Detta utklassar vanliga rekryteringsprocesser

Strukturerade, djupa och levande kandidatrelationer resulterar i framgångsrika rekryteringar Tack vare vår branschledande IT-plattform så utvecklar och förtydligar vi, tillsammans med kandidaterna, löpande deras kandidatprofil. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten har levererat och fungerat i olika…