Chefsmäklaren

Publicerat den 15 januari, 2018

Framgångsrik rekrytering är att matcha rätt kandidat till rätt företag

Vår passion för individer och verksamheters utveckling tillsammans med en branschledande IT-plattform, ”LinkedToManagers” hjälper oss att skapa välstrukturerade chefsrelationer.

Tillsammans med kandidaterna utvecklar och förtydligar vi deras kandidatprofil och vad de erbjuder sin nästa uppdragsgivare. Detta resulterar i att vi på ett effektivt sätt hittar matchning mellan kandidater och klienter.

våra välstrukturerade chefsrelationer ger både kandidat och företag framgång!

”LinkedToManagers”

LinkedToManagers är vår gemensamma IT-plattform som hjälper våra erfarna konsulter att löpande och effektivt bygga ömsesidigt givande relationer.

Ett CV och några intervjuer räcker inte för oss.

Chefen är viktigare än någonsin

Det är därför Svensk Chefsrekrytering finns! Allt som vi erbjuder är intrimmat och optimerat för chefsrekrytering och övriga strategiska rekryteringar.

www.chefsmaklaren.se

Detta utklassar vanliga rekryteringsprocesser

Strukturerade, djupa och levande kandidatrelationer resulterar i framgångsrika rekryteringar Tack vare vår branschledande IT-plattform så utvecklar och förtydligar vi, tillsammans med kandidaterna, löpande deras kandidatprofil. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten har levererat och fungerat i olika…