Expertområde

Bygg och fastighets -branschen

Bygg och fastighet -vi gör chefsrekryteringar och andra viktiga rekryteringar till branschen

Branschen ”Bygg och Fastighet” utvecklas i snabb takt därför är det oerhöret viktigt att lyckas väl i sina strategiska rekryteringar.

Våra experter förstår detaljerna, det ger dig en trygg och säker rekrytering

För att lyckas med en chefsrekrytering måste man i detalj förstå klienten, uppdraget och kandidatens erfarenheter. Det är därför våra experter själva har motsvarande bakgrund som kandidaterna, utan den bakgrunden och erfarenheten är man chanslös i att förstå detaljerna och nyanserna i svaren. Då kan man inte ställa de helt avgörande frågorna. Våra experter har dessutom rätt personlighet, pondus och förmåga att attrahera de bästa kandidaterna.

Kombinationen av konsulternas breda erfarenhet av strategiskt chefskap, smarta processer och branschledande IT-stöd samt rekryteringssystemet LinkedToManagers resulterar i matchningsprecision och hög kvalitet.

Smart samverkanskedja utvecklar och ger kraft

Svensk Chefsrekryterings samverkanskedja är uppbyggd av regionala entreprenörsdrivna chefsrekryteringsföretag samt en supportcentral. Alla gemensamma funktioner som hemsida, marknadsföring och utveckling av processer och system hanteras av supportcentralen. Det gör att det regionala rekryteringsföretaget kan fokusera på rekryteringsuppdragen, klienterna, kandidaterna och att bygga långsiktiga relationer.

För klienter och kandidater betyder vår samverkan att man hos oss hittar ett bredare urval av både karriärmöjligheter och intressanta klienter. Vårt search-nätverk och vår klient-databas är gemensamma för alla våra kontor och växer snabbt. De sträcker sig över ett större geografiskt område och innehåller fler kompetenser än vad som är möjligt för en ensam regional aktör.

Kvalitet

Man kan inte göra dagens arbete med gårdagens metoder för att bli framgångsrik imorgon. Vanliga rekryteringsmetoder fungerar helt enkelt inte längre! Svensk Chefsrekrytering erbjuder ett unikt koncept för chefsrekrytering och övrig strategisk rekrytering. Vår referenstagnings och kvalitetssäkringsprocess är på en högre nivå än den som branschen är van vid. Den ger en mer korrekt bild av vad kandidaten verkligen erbjuder.

Chefsnätverk och väl strukturerade relationer

Våra unikt välstrukturerade och systematiserade relationer är helt avgörande när vi ska söka fram de bäst matchande kandidaterna.

Läs mer om hur vi arbetar

Vi rekryterar till bygg och fastighetsbranschen

Bygg och fastighets -branschen

Vi hanterar rekryteringar till bla. följande funktioner:

Platschef, Projektledare, Etablerare, Förvaltare, Fastighetschef, Centrumchef, Ekonomichef, VD etc.