Bäst matchning mellan kandidat och rekryteringsuppdrag är vårt signum

Genom att leverera de bäst matchande cheferna utvecklar vi företag, individer och svenskt näringsliv

Smart kvalitetssäkring och matchningsprecision

Vi är experter inom Chefsrekrytering, Executive Search, Headhunting, Styrelserekrytering, Second Opinion, Specialistrekrytering och Rekryteringsrådgivning.

Vårt unika koncept och skickliga experter säkerställer att er rekryteringsinvestering resulterar i att verksamheten utvecklas till nästa nivå.

Teckna ett attraktivt Chefsförsörjningsavtal -du också!

Ett antal företag och några koncerner har tecknat ett Chefsförsörjningsavtal med oss, vi är nu deras ”Prefered Partner för alla rekryteringar av chefer”.

95% av våra nya rekryteringsuppdrag får vi via rekommendationer.

Experter på väl matchande kandidater

Våra rekryteringskonsulter har en lång erfarenhet av djupa analyser och är skickliga i att göra korrekta bedömningar. De förstår de avgörande detaljerna i verksamheten, rekryteringsuppdraget och kandidatprofilen.

Detta gör dem exceptionellt duktiga i att identifiera och attraherar de bäst matchande kandidaterna.

6 skäl till att välja Svensk Chefsrekrytering

Vi gör din rekryteringsinvestering trygg och säker.

1

Våra konsulter har en lång strategisk chefserfarenhet och en van analytisk blick som ser igenom det mesta. Det resulterar i kvalitet.

2

Våra konsulter har en lång erfarenhet av strategisk verksamhets, organisations och individutveckling. Det resulterar i en förståelse som ger unika mervärden.

3

Våra konsulter förstår de helt avgörande detaljerna i verksamheten, rekryteringsuppdraget och vad kandidaten erbjuder. Det resulterar i matchningskvalitet.

4

Vi använder digitaliseringens möjligheter i en branschledande IT-plattform med en integrerad kandidatdatabas. Där utvecklas och förtydligas löpande kandidaternas profiler och vad de erbjuder sin nästa uppdragsgivare. Det resulterar i matchningskvalitet.

5

Vårt koncept attraherar chefskandidater! Vi är specialister på att få in rätt kandidater i processen via Search, databaser, partners, underkonsulter och kontaktnätverk. Detta resulterar i bäst matchande kandidater.

6

Vår smart strukturerade kvalitetssäkringsprocess är ”Best in Class”, dessutom har vi tillgång till 20 psykologer som är specialister inom rekrytering. Det resulterar i kvalitet.

Väl matchande kandidater är vårt signum

Kontakta oss, det lönar sig!

Smarta processer och unikt välsorterad fakta om kandidaterna

Strukturerade och levande relationer med kandidater, klienter och kontaktnätverk

Tack vare vår branschledande IT-plattform ”LinkedToManagers” så utvecklar och förtydligar vi, tillsammans med kandidaterna, löpande deras kandidatprofil. Det gör att vi verkligen vet vad kandidaten har levererat och fungerat i olika verksamheter och uppdrag.

Detta ger oss unika fördelar i arbetet med att snabbt hitta väl matchande kandidater.

Läs mer om LinkedToManagers